source of korat insight

พาณิชย์ เดินหน้ายกระดับ OTOP ไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งใน-ตปท

in Uncategorized by

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอปของไทย ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทุกระดับอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มสินค้าและผู้ประกอบการ OTOP Select ที่ผ่านการคัดสรรโอทอประดับ 3 – 5 ดาว และมีศักยภาพเข้าสู่ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ อีกทั้งสามารถดำเนินการเชิงธุรกิจให้เข้าถึงการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่มและทุกระดับ

โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอด OTOP Select ที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพดี และมีศักยภาพด้านการตลาด 10 ลำดับแรกของแต่ละจังหวัด มาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและประเมินจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดละ 1 ราย รวม 77 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ 77 Experience โดยจะนำเอกลักษณ์เฉพาะตัวและประสบการณ์ของแต่ละชุมชนมาช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ สร้างคุณค่า และความประทับใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจชวนติดตาม ทำให้สามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอปไทยสู่การเป็นสินค้า “โอทอปพรีเมี่ยม” โดยเรื่องราวที่มาที่ไปและประสบการณ์ของแต่ละชุมชน ถือเป็นสิ่งทรงคุณค่าที่สามารถสร้างความตระหนักและง่ายต่อการจดจำตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นที่จะช่วยสนับสนุนจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าให้มีความแตกต่างอันจะนำไปสู่ความทรงคุณค่าในตัวสินค้า และความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์โอทอปไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะให้สามารถเข้าถึงและกระตุ้นการตัดสินใจของตลาด

“โครงการ 77 Experience จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีการเป็นอยู่ที่ดี” (Well Life & Style) ด้วย 4 วิถีประสบการณ์ คือ 1.กินดี (Eat Well) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 2.อยู่ดี (Live Well) ได้แก่ ของใช้ ของที่ระลึก 3.สวยดี (Look Well) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพ ความงาม และ 4.ดูดี (Dress Well) ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เพื่อให้ผู้บริโภคสมัยใหม่ได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับเรื่องราว วิถีการดำเนินชีวิตที่ทรงคุณค่าของผลิตภัณฑ์โอทอปในแต่ละท้องถิ่น และพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สู่แวดวงเพื่อนและคนรู้จัก” รมว.พาณิชย์ ระบุ

pr1

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ OTOP Select ที่ผ่านการคัดสรรจากกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 617 ราย ที่จะพัฒนาให้เป็นต้นแบบของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์การตลาด และการสร้างต้นแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดเครือข่ายด้านการตลาดแบบครบวงจร ตลอดจนการปิดจุดอ่อนด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Trader อย่างเต็มตัว โดยจะแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มจังหวัด รวม 463 ราย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและผลักดันด้านการตลาดอย่างใกล้ชิดแก่ผู้ประกอบการโอทอปที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโอทอปของประเทศไทยให้ก้าวสู้การเป็น “โอทอปพรีเมี่ยม” อย่างเต็มตัวในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการคัดสรรโอทอประดับ 1 – 5 ดาว ประจำปี 2559 ในกลุ่มของใช้ ของที่ระลึก และของชำร่วย จำนวนกว่า 3,900 รายการ รวมถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าสู่ตลาดระดับสากลในงาน OTOP City ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และ เดือนธันวาคม

ที่มา : http://www.ryt9.com/

(เปิดอ่าน 42 ครั้ง, อ่านวันนี้ 1 ครั้ง)
0 Shares

Latest from Uncategorized

Placeholder

CBD in Pennsylvania

CBD in Pennsylvania While CBD oil is found to own many health
Go to Top
Share
Tweet
+1
0 Shares