ลดเหงื่อด้วยการใช้ Botulinum Toxin A

in Uncategorized by

b2

การมีเหงื่อออกนั้นเป็นกลไกของร่างกายในการตอบสนองต่ออากาศภายนอกที่ร้อนเกินไป การที่เรา มีเหงื่อออกมากเกินไปหรือเรียกว่า hyperhidrosis เป็นความผิดปกติที่ต่อมเหงื่อมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นอย่างผิดปกติ ทำให้ผลิตเหงื่ออกมามากผิดปกติภาวะ hyperhidrosis อาจมีสาเหตุมาจากการออกกำลังกาย ภาวะทางจิตใจโรคไทรอยด์เป็นพิษ หรือมีไข้ ส่วนภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติที่ไม่มีทราบสาเหตุแน่ชัด หรือ primary idiopathic hyperhidrosis เชื่อว่าเกิดจากระบบประสาทที่ควบคุมการหลั่งเหงื่อผลิตและหลั่งสาร acetylcholine มากผิดปกติภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหรือ primary axillary hyperhidrosis (PAH) นั้นทำให้ผู้ป่วยมีเหงื่ออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่พบมากที่สุด โดยพบถึงร้อยละ 75 การฉีด Botulinum Toxin A เข้าสู่ใต้ผิวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและไต้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้เป็นมาตรฐานในการรักษาโรคเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้และฝ่ามือที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เพราะได้ผลดี และมีความปลอดภัยสูง แตกมีข้อจำกัดในแง่ของอาการเจ็บ รอยเขียวช้ำและต้องมารักษาซํ้าทุก 6-12 เดือน ใช้ปริมาณการฉีด 50-100ยูนิต

b1

สำหรับการรักษา : แพทย์ผู้ฉีดต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารยา และตำแหน่งในการฉีดอย่างชำนาญพอสมควร จึงจะสามารถให้ยาได้อย่างถูกต้องและในปริมาณที่เหมาะสม แต่เมื่อรักษาแล้วพบว่าผลการรักษาค่อนข้างน่าพอใจทีเดียว จัดว่าเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหงื่อออกมากผิดปกติ กลิ่นตัว และกลิ่นรักแร้แรงที่สามารถเลือกรักษาได้ในปัจจุบัน
บทความโดย : นายแพทย์ไพศาล รัมณีย์ธร โรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียล

ที่มา : http://www.koratmemorial.com

(เปิดอ่าน 130 ครั้ง, อ่านวันนี้ 1 ครั้ง)
0 Shares