korat colla logo

Korat Colla

เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรัก และบอกต่อ

เชื่อมโยง สนับสนุน นำเสนอ เพื่อโคราชที่ดีขึ้น

Korat Colla สื่อออนไลน์ที่เน้นประโยชน์และความรู้มากกว่ากระแส เราแชร์เรื่องราวข้อมูลให้คุณได้เชื่อมโยงและบอกต่อออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวให้คุณได้เชื่อมโยง จากมุมมองคนรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสและให้โอกาสตัวเอง ที่จะทำสื่อสมัยใหม่ให้มีค่า และทำให้ดีที่สุด

“เมื่อเรามีความเชื่อ”

เราเชื่อว่าปัญหาต่าง ในโลกนี้มีทางแก้ไข
มีการพัฒนาความคิด มีการพัฒนาความร่วมมือ
และวิธีการดำเนินการที่ดีขึ้น KORAT COLLA
จึงเป็นโมเดลความร่วมมือ ที่เราสร้างขึ้นเพื่อมองหาทางออก
เชื่อมสิ่งที่มี และบอกต่อออกไปสำหรับทุกๆ วันเพื่อโคราชที่ดีขึ้น

Present KOrat Colla

KORAT COLLA

แนวทางการนำเสนอ

สนับสนุน
เชื่อมโยง
นำเสนอ
เปิดกรอบ
ส่งเสริม
บอกต่อ

เรา สนับสนุน ในสิ่งที่คนโคราชควรใสใจ

เรา เชื่อมโยง คนโคราชที่ไม่มีโอกาสเจอกันให้ เชื่อม เข้าหากัน

เรา นำเสนอ เรื่องที่คนโคราชควรสนใจและ สำคัญ ต่อคนโคราช

เรา เพิ่มทางเลือก และมุมมองใหม่ให้คนโคราช

เรา ส่งเสริม ให้คุณแสดงตัวตนของคุณให้เด่นชัดและ บอกต่อ ออกไป

เรา บอกต่อ คุณค่า ประโยชน์ ข้อมูล สินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ควรรู้ เพื่อ ชีวิตที่ดีขึ้น

Present KOrat Colla

"วิสัยทัศน์"

เราต้องการสร้างความร่วมมือ ในระดับภูมิภาคและ พัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากลในอาเซียนและรวมไปถึงระดับโลก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ของเราให้ดีขึ้น ทั้งวิิถีชีวิต วิธีคิด และความรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่างของความเลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

"พันธกิจ"

 • ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างชุมชนและฐานข้อมูลขนาดใหญ่
 • เข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
 • สร้างความร่วมมือและนำ Simple Smart Solution และเทคโนโลยีมาสู่ชุมชนและสังคมที่เราเข้าไป
 • สร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ทีี่ที่เราไป
 • ทำให้สังคมที่เราเข้าไปมีความสุขที่มากขึ้น

"ค่านิยมของเรา ที่เราใส่ใจ"

 • เป็นพันธมิตรกับทุกฝ่ายและทุกชุมชนและสังคมที่เราเข้าไป
 • สร้างสิ่งใหม่ หรือพูดถึงมุมมองที่แตกต่างออกไป
 • คิดอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างมีหลักการ
 • ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.
 • ให้ก่อนรับ รับและส่งต่อไปยังคนที่ขาด
 • เลือกเป็นตัวดีในเมือมีโอกาส

OUR TEAM

ณริศร์ สิทธิภู่ประเสริฐ (เต้)

CEO & CFO

ไพทัศ บุญรักษาตระกูล (อิ๊บ)

CDO & CMO

ณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล (นัท)

CIO & Head of IT

พิศิษฐ์พล เพ็ญสุขพิทักษ์ (ฉี)

COO & Content Manager

ธัญสญา กุลธนาธนโชติ (มิกิ)

Digital PR & Art Director

Our Work

Preview Article

อัตราค่าโฆษณา Preview Article

฿ : 10,000

Present KOrat Colla

Interview

อัตราค่าโฆษณา Interview

฿ : 10,000

interview koratcolla
Present KOrat Colla
PR news korat colla

PR News

อัตราค่าโฆษณา PR News

฿ : 10,000

Present KOrat Colla

Advertorial

อัตราค่าโฆษณา Advertorial

฿ : 10,000

Present KOrat Colla

Info Graphic Article

อัตราค่าโฆษณา Info Graphic Article

฿ : 7,500

Present KOrat Colla

Full Review

อัตราค่าโฆษณา PR News

฿ : 7,500

Present KOrat Colla

ฝากข่าว

อัตราค่าโฆษณา Post PR

฿ : 1,000

Present KOrat Colla

Production Review

อัตราค่าโฆษณา Production Review

฿ : 7,500

production review korat colla
Present KOrat Colla

ลงโฆษณา

อัตราค่าโฆษณา Post Content

฿ : 3,500

Present KOrat Colla

ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าโฆษณา Post Content

฿ : 2,000

Present KOrat Colla
(เปิดอ่าน 523 ครั้ง, อ่านวันนี้ 1 ครั้ง)