source of korat insight

Tag archive

กระทรวงการท่องเที่ยว

เพราะอะไรชาวนครราชสีมา ถึง เคารพรักและยกย่องคุณย่าโม

in Lifestyle by

คุณย่าโม เหมือนดังร่มโพธิ์ผงาด คุ้มครองปกป้องโคราช มีอำนาจ เหนือใจทุกคน เป็นแสงสว่าง อยู่กลางเมือง รุ่งเรือง สตรีวีรชน ใครไหว้ใครบน ได้ดัง อธิษฐาน

ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวโคราช หรือทุกคนทั่วประเทศไทย คงเคยได้ยินบทเพลงท่อนนี้ จาก ศิลปิน สุนารี ราชสีมา ที่กล่าวถึงคุณย่าโม สตรีวีรชน ที่อยู่คู่บ้านคู่ จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราชบ้านเรามาช้านาน แต่เคยทราบกันไหมว่า ทำไม ลูกหลานชาวโคราช หรือแม้แต่ ชาวไทยทุกจังหวัดของประเทศไทยจึง เคารพรักและยกย่องคุณย่าโม วันนี้เราจะมาบอกทุกคน ให้ได้ทราบกัน

(ด้วยความเครารพคุณย่าโม ขออนุญาติเล่าในแบบเข้าใจง่ายอาจไม่มีคำราชาศัพท์ )

คุณย่าโม หรือ ท่านท้าวสุรนารี ของชาวโคราชนั่น มีนามเดิมว่า “โม” แปลว่า ใหญ่มาก หรือ ท้าวมะโหโรง เป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิด เกิดเมื่อปีระกา พ.ศ. 2314 มีนิวาสถานหรือ บ้าน อยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราช หรือ วัดกลางนคร ทางทิศใต้ของเมืองโคราช

คุณย่าโม เป็นลูกสาว คนที่สอง ของนายกิ่มและนางบุญมา มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อ แป้นาผล มีน้องชายหนึ่งคน ชื่อ จุก ซึ่งภายหลังน้องชาย ได้เป็นเจ้าเมืองพนมซร็อก ต่อมามีการอพยพชาวเมืองพนมซร็อกมาอยู่ริมคูเมืองนครราชสีมาด้านใต้ จึงเอาชื่อเมืองพนมซร็อกมาตั้งชื่อ บ้านพนมศรก ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น บ้านสก อยู่หลังสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระนั่นเอง

เมื่อปี พ.ศ. 2339 คุณย่าโม อายุ 25 ปี ได้แต่งงานสมรสกับนายทองคำขาว สามีเป็นพนักงานกรมการเมืองนครราชสีมา ซึ่งต่อได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระภักดีสุริยเดช” ตำแหน่งรองปลัดเมืองนครราชสีมา คุณย่าโม จึงได้เป็น คุณนายโม หลังจากนั่นอีกไม่นาน สามีคุณย่าได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสุริยเดช” ตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมา คุณย่าโม จึง ได้เป็น คุณหญิงโม 

ด้วยเหตุที่คุณย่าโม และสามี ไม่มีทายาทสืบสายโลหิต เพราะเป็นหมัน ชาวบ้านเมืองนครราชสีมาทั้งหลายจึงพากันเรียก แม่ แทนตัวคุณหญิงโม มีผู้มาฝากตัวเป็นลูก-หลานกับคุณย่าโม มากมาย ซึ่งเป็นกำลังและอำนาจส่งเสริมคุณย่าโมให้ทำการใด ๆ ได้สำเร็จเสมอ

พุทธศักราช 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานคร เจ้าอนุวงศ์ออกอุบายแก่เจ้าเมือง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เจ้าอนุวงศ์เกณฑ์กองทัพเวียงจันทน์ลงมาช่วยทำศึก เจ้าเมืองตามรายทาง เช่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ ขุขันธ์ หลงเชื่อและให้การสนับสนุนเจ้าอนุวงศ์ ยอมให้เดินทัพผ่านโดยสะดวก และมอบเสบียงอาหารให้เพิ่มเติมด้วย จนกระทั่งทัพเวียงจันทน์มาถึงนครราชสีมา ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมากวาดต้อนชาวเมืองและยึดทรัพย์สินจากนครราชสีมา

คุณย่าโม เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกวาดต้อนไปด้วย ก็ออกอุบายขอให้ผ่อนให้ควบคุมไปช้า ๆ เพื่อรอให้บรรดาชาวเมืองไปให้ทันกัน ครั้นถึงทุ่งสัมฤทธิ์ คุณย่าโม ร่วมกับ นางสาวบุญเหลือ* และหลวงณรงค์สงคราม หัวหน้าชาวเมือง ได้ใช้กลอุบาย ให้ชาวเมืองเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาว  เมื่อทหารเจ้าอนุวงศ์หลงกลกินเหล้าเมายาจนขาดสติเกือบหมดกองทัพ เป็นโอกาสเหมาะ ชาวนครราชสีมา ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ทั้งชาย และหญิง ก็แย่งอาวุธโจมตีเข่นฆ่าทหารลาวจนล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้กอบกู้อิสรภาพ ของเมืองนครราชสีมาสำเร็จ

เมื่อความทราบไปถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณย่าโม หรือคุณหญิงโม ขึ้นเป็น ท้าวสุรนารี เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2370 ซึ่งมีอายุได้ 57 ปี พร้อมกับพระราชทานเครื่องยศ มี ถาดทองคำใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 1 ใ, จอกหมากทองคำ 1 คู่, ตลับทองคำ 3 ใบเถา, เต้าปูนทองคำ 1 ใบ, คนโท และขันน้ำทองคำอย่างละ 1 ใบ

ภาพ และข้อมูลจาก – หนังสือ ประวัติท้าวสุรนารี และวัดศาลาลอย

และอีกหนึ่งความทรงจำที่ประชาชนชาวนคคราชสีมา หรือ ชาวโคราช ไม่มีวันลืม นั่นคือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2524 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานบรมราโชวาทมีความตอนหนึ่งว่า

ท้าวสุรนารี เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดปลอดภัย ควรที่อนุชนรุ่นหลัง จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน บ้านเมืองทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหวงแหน การหวงแหน คือ ต้องสามัคคี รู้จักหน้าที่ ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ชาวนครราชสีมาได้แสดงพลังต้องการ ความเรียบร้อย ความสงบ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชาติกลับปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าสถานการณ์รอบตัวเราและรอบโลก จะผันผวนและ ล่อแหลมมาก แต่ถ้าทุกคนเข้มแข็ง สามัคคี กล้าหาญ และเอื้อเฟื้อต่อกันชาติก็จะมั่นคง

ภาพ – www.nakhonratchasima.go.th

ทั้งหมดนี้ คงเป็นคำตอบได้ว่า ทำไม คุณย่าโม จึงได้รับความเคารพรักและยกย่องจากชาวจังหวัดนครราชสีมาและจากคนไทยทั้งประเทศ เพราะคุณย่าโมคือ วีรสตรีไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชทุกคนและผู้คนจากทั่วทุกถิ่นที่ให้ความเคารพนับถือและมักแวะเวียนกันมากราบนมัสการไม่ขาดสาย

*ในเหตุการณ์ครั้งนั้น นางสาวบุญเหลือ ได้เสียสละพลีชีพด้วยการนำไม้ฟืนจากกองไฟ วิ่งหลอกล่อทหาร ตรงไปยังกองเกวียน กระสุนดินประสิวของกองทัพทหารลาว จนเกิดการระเบิด แสงเพลิงแดงไปทั่วท้องทุ่งสัมฤทธิ์ 
**คุณยาโม ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2395 (เดือน 5 ปีชวด จัตวาศก จศ. 1214) สิริรวมอายุได้ 81 ปี

ที่มา
https://th.wikipedia.org
http://deklearning.blogspot.com/2012/09/blog-post_9.html
FBโคราชในอดีต 
หนังสือ ประวัติท้าวสุรนารี และวัดศาลาลอย
เนื้อเพลง กราบเท้าย่าโม - สุนารี ราชสีมา เพลง : กราบเท้าย่าโม

โคราช หรือ นครราชสีมา มารู้จัก บ้านเรากันเถอะ

in Lifestyle by

สวัสดีคะชาวโคราชทุกคน สวัสดีท่านอื่นๆด้วยคะ วันนี้ Korat Colla นำเรื่องใกล้ตัวตัวที่ ชาวโคราชอาจไม่ทราบ หรือทราบกันแล้วมาย้ำอีกรอบคะ นั่นก็คือ เรื่องของ จังหวัดโคราชบ้านเรา หรือ จังหวัดนครราชสีมา นั่นเอง มาเริ่มกันเลยคะ

นครราชสีมา(Nakhonratchasima) หรือ โคราช(Korat)  เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อเมืองนครราชสีมาปรากฏครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานครในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมามาตั้งบริเวณพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2217

ที่มาของชื่อ นครราชสีมา โคราช

มีผู้เสนอว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ เมืองนครราช คือเมืองเดียวกันกับเมืองราด ของพ่อขุนผาเมือง เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองพระนครหลายประการ นอกจากนี้รูปสลักกองทัพชาวสยามบนระเบียงด้านหนึ่งของ นครวัด อาจเป็นชาวสยามจากลุ่มแม่น้ำมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครราช และยังมีการกล่าวถึงเมืองนครราชสีมาในพงศาวดารของกัมพูชาหลายครั้งด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีมุมมองอีกด้านหนึ่งก็ว่า นครราชสีมา นั้นเป็นคำไทยเป็นคำใหม่ แยกเป็นคำได้คือ นคร, ราช และ สีมา หมายความว่า “เมืองใหญ่อันเป็นขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักร” (ราช+สีมา)

ส่วนคำว่า โคราช (สำเนียงถิ่น: โค-หฺราด , ไทยกลาง: โค-ราด, เขมร: โก-เรียช ) นั้น น่าจะเพี้ยนมาจาก นครราช อ่านตามสำเนียงว่า คอน-หฺราด ซึ่งเป็นคำเรียกนครราชสีมาแบบย่อ ๆ ของชาวบ้าน หรือ อังกอร์เรียจ ต่อมาลดรูปเป็น กอร์เรียจ และเพี้ยนเป็นโคราช ในที่สุด

ความจริงแล้วไม่ได้เพี้ยนมาจากชื่อเมืองโคราฆปุระ (Gorakhpur) ที่หลายคนเคยพูดถึง ที่เป็นชื่อเมืองสมัยใหม่ในแคว้นเดียวกับเมืองอโยธยา (Ayodhya) ในอินเดีย ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวว่า

ในชื่อมณฑลแลเมืองนครราชสีห์มานั่น ซึ่งใช้ตัว ห การันต์ด้วยนั้น เปนการผิดจากความหมายของชื่อเมือง แต่นี้ต่อไปอย่าให้ใช้ตัว ห การันต์ ให้ใช้ว่า นครราชสีมา ในการที่จะออกชื่อเกี่ยวด้วยมณฑลแลเมืองนี้ในที่ทั้งปวง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

คุณย่าโม คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน


ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล

ธงประจำจังหวัด : รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล ในพื้นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแสด

สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลาบ้าหรือปลาพวง (Leptobarbus hoevenii)

เป็นยังไงบ้างคะ เริ่มต้นความรู้สั้นๆก่อน รอบหน้าจะมาบอกเรื่องราวของโคราชเรื่องอะไรนั่น รอติดตามด้วยนะคะ


ที่มา
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๐ เล่ม ๑๘ หน้า ๗๙๑
wikipedia.org
https://sites.google.com/site/saimittechnolog/thng-praca-canghwad-nkhrrachsima

4 รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน

in Lifestyle/News & Event by

ต้องยอมรับว่านี่คือยุคแห่งการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้กับชุมชน และจะเห็นได้ว่ารัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวนี้มาก มาดูกันว่า รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน  โดยเครือข่ายประชารัฐ มีอะไรบ้าง

ที่มาภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ที่มาภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ที่มาภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ที่มาภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ที่มาภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

กางเต็นท์สุดคูล มองดูหมู่ดาว

in Lifestyle/Review by

เข้าสู่หนาวแล้ว เราจะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก เต็มอิ่มกับ การกางเต็นท์นอนดูดาวที่สุดพร่างพราวตระการตากัน


– ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีจุดกางเต็นท์หลายจุด แต่จุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ลานกางเต็นท์ป่าสน ตั้งอยู่ก่อนถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพราะบริเวณนี้สามารถมองเห็นวิวของทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีร่มสนให้ความร่มเย็น และมีร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งห้องน้ำอยู่ในบริเวณนี้


– ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดอยหลวงเชียงดาว หรือดอยเชียงดาว เป็นหนึ่งในยอดเขาที่น่าเดินที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ นอกจากจะเต็มไปด้วยผืนป่าและแมกไม้นานาพันธุ์ ยังมียอดเขาเล็กใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกจางๆ ในตอนกลางคืนของดอยเชียงดาว คุณจะได้เห็นความสวยงามของดวงดาว ที่ระยิบระยับพร่างพราวเต็มท้องฟ้า พร้อมแสงอ่อนๆ ของดวงจันทร์


– ดอยเสมอดาว จ.น่าน เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างโค้งไปตามสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้า ชมดาวและแสงไฟจากตัวอำเภอนาน้อยในยามค่ำคืนได้อย่างสวยงาม ส่วนฤดูท่องเที่ยว ก็คือ ช่วงหน้าหนาว ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน- เดือนกุมภาพันธ์ และ จุดเด่นของการมาเที่ยวที่นี่ก็คือ การชมทะเลหมอกในยามเช้าและการเพลิดเพลินกับการชมดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าในตอนกลางคืน


– ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ เป็นภูที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยช่วงปลายฝนต้นหนาวจะพบไร่กะหล่ำปลีอยู่สองข้างถนนสู่ภูทับเบิก จุดกางเต็นท์ของที่นี่ตั้งอยู่บนจุดชมวิวสูงที่สุดของภูที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนียภาพ ไล่เรียงแถวลดหลั่นกันไปตามแนวเนิน


– หาดชมดาว จ.อุบลราชธานี หาดชมดาวเป็นหาดทรายสีขาวที่ทอดยาวริมน้ำโขง มีเม็ดทรายละเอียดนวลเนียนเหมือนชายหาดทะเล ทอดยาวขนานกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นไว้ หากนักท่องเที่ยวต้องการพักกางเต็นท์ในบริเวณลานหินในหาดชมดาว จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน


– เนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาในเขตพรมแดนไทย – พม่า นักท่องเที่ยวที่มาเหมืองปิล๊อก นิยมมาแวะชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ได้รอบตัวแบบ 360 องศา โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว มีหมอกปกคลุมตามยอดเขา จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก นักท่องเที่ยวขาลุย นิยมมากางเต็นท์ โดยส่วนใหญ่จะมาเที่ยวและพักค้างแรมในฤดูหนาวคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม เพราะจะได้สัมผัสหมอก และอากาศหนาวเย็น ได้ชมวิวพระอาทิตย์ตก ยามค่ำคืนจะเห็นความสวยงามของหมู่ดาวบนท้องฟ้า และกลุ่มแสงไฟจากสถานีส่งก๊าซในหุบเขาฝั่งพม่า ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหุบเขา และในวันที่ท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทางฝั่งพม่าได้ไกลถึงทะเลอันดามัน


หาแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยแค่คลิก http://bit.ly/2sNY7Nc หรือ โทร 1672 หรือ ง่ายๆเพียงดาวน์โหลด Mobile Application Tourism Thailand ได้ทั้ง iOS และ android เพียงคลิก http://bit.ly/2tDY9nK สำหรับ iOS และ http://bit.ly/2sJD0fn สำหรับ android


ข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปี 2018 ต้องเที่ยวแบบไหนถึงจะอินเทรนด์

in Article/Lifestyle/Review by

ในขณะที่อีกไม่กี่วันปี 2017 กำลังจะโบกมือลา หลายคนนอกจากง่วงกับการเคลียร์งานช่วงสิ้นปีแล้ว ยังต้องยุ่งยกกำลังสอง กับการเตรียมวางแผนการเที่ยวรอบใหม่ในปีหน้า ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน เที่ยวอย่างไร เที่ยวกับใคร เทรนด์ไหนกำลังมา เผื่อว่าจะได้คุยกับเพือนได้ถูก ว่าเรามันคนนำเทรนด์

การผจญภัยครั้งใหม่ในปีหน้า 2018 จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้าง เทรนด์ไหนอิน เที่ยวแบบไหนที่เอ้าท์ แนวโน้มการท่องเที่ยวที่สำคัญจะเป็นเช่นไร “กานต์เดินทาง” เตรียมคำตอบไว้ให้แล้วครับ

SOLO TRAVEL | เที่ยวคนเดียว

ระยะหลังนี้ การเดินทางเที่ยวคนเดียว เป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนทำตามหนังหลายเรื่องที่กระตุ้นให้คนเลิกสนใจงานตรงหน้าแล้วให้เวลากับการท่องเที่ยว หลายคนบอกว่า อ่านหนังสือมาแล้วอยากทำตามบ้าง เมื่อวันหนึ่งนางเอกก็ตัดสินใจออกไปสำรวจโลกกว้างด้วยตัวเองโดยไม่สนใจใคร อยากจะมีช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้อยู่กับตัวเอง ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้ค้นหาตัวเอง ได้ปรับตัว ปรับความคิดและได้เตรียมการณ์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตที่อาจจะบรรลุได้ ภายหลังจบทริป

FAMILY TRIP | เที่ยวกับครอบครัว

บางทีและบางทริป เราก็อาจจะรู้สึกว่า ถ้ามีคนในครอบครัวได้มาเห็นโลกกว้างเหมือนที่ตาเราเห็น ใจเราได้สัมผัสก็คงดี ดังนั้นจึงมีหลายกรณีที่อาจมีใครบางคนเดินทางไปกับปู่ย่า ตายาย และคนในครอบครัวที่มีหลายเจนเนอเรชั่นอยู่ร่วมกัน มันก็คงจะมีความสุขไปอีกแบบ เพราะอย่างน้อยๆ คนที่รายล้อมเราในทริปที่แสนยาวนานนั้น ก็คือคนที่เรารักด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น ลองชวนคนในบ้านไปเที่ยวด้วยสักทริปนึงในหนึ่งปี ก็คงจะมีความสุขในบรรยากาศใหม่ๆ ที่เราคุ้นเคยก็เป็นได้

TWIN TRAVEL | ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 เมือง

คำว่าแพ็คคู่ในที่นี้ อาจจะไม่ได้หมายถึงคน แต่หมายถึงสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางคู่ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตและน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่การเดินทางเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นสองเท่าหรือมากกว่าในจุดหมายปลายทางได้ ซึ่งข้อดีก็คือทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายเรื่อง เช่น ตั๋วเครื่องบินข้ามทวีป เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเดินทางไปปารีส แต่เราก็ไม่ลืมที่จะใส่แพลนไปยังบลูลากูนในไอซ์แลนด์ ไว้ในคราวเดียวกันด้วย หรืออย่างที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกแคมเปญเที่ยวเมืองแฝด อันนี้ก็น่าสนใจ

GLAMPING | นอนเต๊นท์ติดแอร์

แกลมปิ้ง (GLAMPING) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ นัยว่า อาจจะได้อารมณ์แบบกางเต๊นท์นอน แต่ขอเป็นเต๊นท์ติดแอร์ ปรับอุณหภูมิ หรี่ไฟในห้องได้ แถมมีน้ำอุ่นและจากุซซี่ แช่ด้วยนะดีมาก และจะดียิ่งขึ้นถ้ามีเลานจ์ริมน้ำ มีกิจกรรมทำมากมาย มีสปาข้างลำธารหรือน้ำตก มีโยคะเป็นสไตล์ของเราเอง ท่ามกลางฉากหลังอันสวยงาม สามารถไปนั่งผ่อนคลายที่ระเบียงด้านหลังของเต๊นฑ์ มีอาหารพิเศษ เพลิดเพลินกับการจับคู่อาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย GLAMPING นั้นเน้นความ “หรูหรา” เข้าไปในการตั้งแค้มป์ด้วย

HERITAGE | เมืองมรดกโลก

เที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรมในแต่ละแห่งของโลก ยังเป็นเทรนด์ล้ำหน้า เป็นที่นิยมมาแล้วหลายต่อหลายปี การได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ ความรู้สึก ความคิด จิตวิญญาณ มันจะออกมาและบอกเราว่า ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เราดีแค่ไหนแล้ว การได้เดินทางท่องเที่ยวยังมรดกทางวัฒนธรรมหลายๆ แห่ง จึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำ และเชื่อว่ายังคงอินอยู่ในกระแสไปอีกนาน

NATIONAL PARKS | อุทยานแห่งชาติ

เนื่องจากภาวะโลกร้อนและความกังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศทำให้เทรนด์เที่ยวธรรมชาติไม่เคยจางหาย เราต่างถวิลหาความเรียบง่าย สภาวะที่ไร้ตัวตน มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ได้ผ่อนคลายอารมณ์ ผสมไปกับการผจญภัยในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเดินป่า ล่องเรือ ปีนเขา ตกปลา ศึกษาธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในตอนนี้แทบทั้งสิ้น

TRAIN TRAVEL | นั่งรถไฟเที่ยว

บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง อาจจะเป็นวิธีที่ง่าย นิยมใช้กันมายาวนาน ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ เช่น การเที่ยวโดยอาศัยรถไฟ คงจะจำภาพรถไฟตู้นอน ปลายทางเชียงใหม่ได้ ตอนนี้ยอดจองยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะการเที่ยวโดยรถไฟ นอกจากจะทำให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่น่าทึ่งจากการเดินทางด้วยรถไฟ นอกจากนี้ บริษัทเดินรถไฟเองก็พยายามสร้างจุดขายใหม่ๆ มาเสริมความต้องการทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่หรูหรา ห้องอาหารระดับภัตตาคาร มีกิจกรรมให้ทำมากมายในขณะนั่งรถไฟ จึงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจการเดินทางปีหน้า

WINE DESTINATION | จุดหมายปลายทางคือไวน์

จุดหมายปลายทางเฉพาะด้านไวน์กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสการดื่มเบียร์เริ่มชะลอตัวลง อาจจะด้วยภาพลักษณ์ที่ดูราคาแพง ดูเฉี่ยว ทันสมัย จึงทำให้หลายคนสนใจจิบไวน์ และถ้าได้รู้เรื่องไวน์ไว้คุยกับชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างก็คงจะดี ตอนนี้มีไวน์ดีๆ ของไทยจากไร่ไวน์คุณภาพ ป้อนเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากมีการเปิดไร่ ให้ผู้คนเข้าไปสัมผัส และให้เขาได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ


ที่มา http://www.kantjourney.com/travel-trend-2018/

หนาวนี้ที่โคราช

in Article/Lifestyle/Review by

หน้าหนาวนี้เที่ยวไหน ? โคราชสิ โคราชไม่ได้มีแต่เขาใหญ่นะ ? เพื่อนๆ หลายคนอาจจะคิดว่าไปเที่ยวโคราชนั้นคงจะมีแค่เขาใหญ่ที่น่าเที่ยวเท่านั้น แต่รู้ไหมว่าความจริงแล้วโคราชมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และทางประวัติศาสตร์ให้ได้เที่ยวกัน ถ้าไม่เชื่อก็ตามเรามาดูได้เลย

1. พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ชายน้ำ

ขอบคุณรูปจาก https://www.facebook.com/banmaichaynampakchong

เป็นพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าที่น่าสนใจมากอีกที่หนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ของเก่าภายในประเทศไทยเราเท่านั้น แต่มีของเก่าจากทั่วทุกมุมโลกที่เจ้าของสะสมไว้ มีทั้งหุ่นตัวการ์ตูนขวัญใจหนุ่มๆ อย่างสไปเดอร์แมน แบทแมน นอกจากนั้นยังมีตู้เกมส์เก่าที่ปัจจุบันก็ยังสามารถเล่นได้อยู่อีกด้วย นอกจากการเดินดูของเก่าแล้ว เพื่อนๆ ยังสามารถนั่งรับประทานที่ร้านอาหารริมน้ำได้ และรสชาติของอาหารนั้นบอกได้เลยว่าอร่อยถูกปากแน่นอน เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 – 22.00 น. ค่าเข้าเพียง 50 บาทต่อคนเท่านั้น ถ้ากลัวไปไม่ถูก ที่อยู่ตามนี้เลย เลขที่ 21 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มโทร 092 023 9999 หรือ  https://www.facebook.com/banmaichaynampakchong

2. จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

จิมทอมป์สัน ฟาร์ม เปิดให้เข้าชมเพียงแค่ช่วงฤดูหนาวของปีเท่านั้น คือช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ซึ่งภายในฟาร์มก็มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทุ่งดอกไม้สวยงามไกลหลายสิบไร่ หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านโคราชที่จำลองบ้านตามสไตล์อีสานให้เพื่อนๆ ได้ลองเข้าไปชมกัน อีกทั้งยังมีตลาดจิมทอมป์สัน ที่เพื่อนๆ สามารถแวะซื้อผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝากให้เพื่อนๆ ทางบ้านได้อีกด้วย ค่าเข้าชมบัตรล่วงหน้าในวันธรรมดา เพียง เด็ก 100 บาท / ผู้ใหญ่ 150 บาท / ผู้สูงอายุ 90 บาท ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เด็ก 140 บาท / ผู้ใหญ่ 180 บาท / ผู้สูงอายุ 90 บาท บัตรหน้าฟาร์ม วันธรรมดา เด็ก 130 บาท / ผู้ใหญ่ 180 บาท / ผู้สูงอายุ 90 บาท  ในวันเสาร์-อาทิตย์ เด็ก 160 บาท / ผู้ใหญ่ 220 บาท / ผู้สูงอายุ 90 บาท ปีนี้เปิด2 ธันวาคม 2017 ถึง 7 มกราคม 2018 เท่านั้น และเปิดตั้งแต่ 9.00 -17.00 น. ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 762 2566

3. ไร่องุ่นกรานมอนเต้

 อีกสถานที่เที่ยวน่าสนใจนั้นก็คือไร่องุ่นกรานมอนเต้ ที่มีบรรยากาศเหมือนไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสเลยทีเดียว โดยกรานมอนเต้นั้นปัจจุบันเป็นผู้ผลิตไวน์ชั้นนำเจ้าหนึ่งในประเทศไทย ​โดยองุ่นทั้งหมดก็มาจากไร่แห่งนี้ นอกจากองุ่นที่ทำไวน์แล้ว ยังมีองุ่นที่เอาไว้ทำน้ำองุ่น และองุ่นที่สามารถกินสดได้อีกด้วย  ซึ่งเพื่อนๆ สามารถไปเยี่ยมชมไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ แวะรับประทานอาหารพร้อมกับชมวิวไร่องุ่นเหมือนเพื่อนได้ทานอาหารที่ไร่องุ่นที่ฝรั่งเศษไม่มีผิด รวมถึงยังมีสินค้าที่ร้านขายของที่ระลึก Montino Shop ให้ได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนที่บ้านอีกด้วย

ที่นี่มีค่าเข้าชม โดยผู้ใหญ่ 330 บาท ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 240 บาทเท่านั้น เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเข้าฟรีไปเลย เปิดให้บริการทุกวัน  8.00 -20.00 น. ไร่นี้ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 9 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  092 806 7755

4. วัดหลวงพ่อโต

วัดโนนกุ่ม หรือวัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนกุ่มเหนือ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวัดมีบรรยากาศสวยสดงดงาม มีวิหารขนาดใหญ่อลังการ หลายๆ คนจึงมักจะแวะมากราบไหว้หลวงพ่อโต ขอพร และเดินชมอุทยานมหาวิหาร ที่นี่เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 089 584 4966

5. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ที่สุดท้ายขอปิดกันที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วีรสตรีสามัญชน บุคคลที่ชาวโคราชต่างภาคภูมิใจและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวโคราช เมืองย่าโมนั่นเอง ซึ่งเพื่อนๆ สามารถมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงมาบนบานศาลกล่าวขอสิ่งต่างๆ ได้ หลังจากไหว้ย่าโมเสร็จก็สามารถไปลอดซุ้มประตูชุมพลด้านหลังอนุสาวรีย์ได้ โดยชาวโคราชนั้นเชื่อกันว่า หากลอดประตู 1 ครั้ง จะได้กลับมาโคราชอีก ถ้าลอด 2 ครั้ง จะได้มาอยู่ที่โคราช หากลอด 3 ครั้งจะได้คู่ครองเป็นโคราช เพราะฉะนั้นใครอยากมีแฟนเป็นคนโคราชล่ะก็รีบไปลอดกันเลย 3 ครั้งรัวๆ ใครที่อยากจะแวะไป อยากสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่เบอร์ 044 213 666


ข้อมูลที่มา https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_647857

 

 

เดินทางไปสนามบินโคราชยังไงดี

in Article/Lifestyle/Review by

ดีใจกับโคราช อีกไม่กี่วันก็จะได้เดินทางด้วย เครื่องบินกันซะที แม้ว่าจะเปิดเพียง 2 เส้นทางนั่นคือ โคราช-เชียงใหม่ และ โคราช-ภูเก็ต แต่ในอนาคตเราอาจเห็นเส้นทางเพิ่มขึ้นก็เป็นได้  สนามบินโคราช (Nakhon Ratchasima Airport) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ  สร้างขึ้นเพื่อใช้แทนท่าอากาศยานกองบิน 1 นครราชสีมา ซึ่งเป็นสนามบินทหาร ห่างจากเมืองโคราชประมาณ 30 กิโลเมตร เพราะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนหนองเต็ง-จักราช บางท่านจึงเรียกชื่อ สนามบินว่า สนามบินหนองเต็ง สนามบินโคราชเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ในขณะใครหลายคนกำลังดีใจ แต่ก็มีอีกหลายคนกังวลเรื่องการเดินทางไปใช้บริการสนามบินนี่ละ ว่าจะไปยังไง หากไม่มีรถ หรือไม่ต้องการนำรถไปจอดทิ้งที่สนามบิน แต้ก็ไม่สดวกที่จะให้ใครมาส่งที่สนาม หรือบางท่านกำลังกังวลเรื่องความไกลของสนามบิน ซึ่งครั้งก่อนเรา นำเสนอ เปรียบเทียบเวลาการเดินทางไปสนามบิน สามแห่ง ติดตามอ่านต่อได้ที่ https://goo.gl/c8B38W

เข้าเรื่องกันคะ ว่าด้วยการเดินทางสู่สนามบินโคราช ยังไงดี ทางพึ่งของเราในรูปแบบใหม่สำหรับโคราช ที่หลายคนอาจจะลืมหรือยังไม่ทราบ แต่สำหรับหัวเมืองอย่าง กทม. คงจะเป็นเรื่องปกติ และทางเลือกนั่นก็คือ Grab ซึ่งจะทำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นกับการเดินทาง มาดูกันว่าเราจะไปสนามบินกันยังไง  Keep Reading

บินแอร์เอเชีย ช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีได้ 1,5000 บาท

in News & Event by

Keep Reading

เทศกาลเที่ยวพิมาย

in Article/Lifestyle/News & Event by

“เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2560”

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพิมาย

กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2560” วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ลำน้ำจักราชและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า เมืองพิมายเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน ชุมชนเมืองพิมายในอดีตกาลนั้น ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากหลักฐานสำคัญอันยิ่งใหญ่และงดงามเป็นที่สุด นั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” เพื่อเป็นการสมโภชเมืองในวาระที่เมืองพิมายมีอายุยาวนานนับพันปี จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อประกาศให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ร่วมรับรู้และร่วมยินดีกับวาระดังกล่าว

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

– การแสดงประกอบแสง-เสียง สื่อผสม พิมายะปุระ เดอะมิวสิคัล ตอน “ปาจิต-อรพิม” ในวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

– การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามแข่งขันเรือพิมาย ที่ตรงและสวยสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวฯ ที่แสนสนุก ทีมเรือชื่อดังจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองพิมาย ตลาดย้อนยุคโบราณจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ผัดหมี่ ส้มตำ ขนมไทย การประกวดกองเชียร์ การประกวดแมวโคราช (แมวไทย) ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน เป็นกิจกรรมการประกวดแมวโคราช โดยเน้นที่ “แมวสีสวาด” หรือแมวมาเลศตามตำราแมวโบราณ แมวสีสวาดเป็นแมวดั้งเดิม และเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอพิมาย

รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลได้ที่ที่ว่าการอำเภอพิมาย
โทรศัพท์ 0 4447 1617
เทศบาลตำบลพิมาย โทรศัพท์ 0 4447 1121 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โทรศัพท์ 0 4447 1568

** สุดพิเศษ ททท. นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชิม ชม และเรียนรู้ กับวิถีชีวิตชุมชน ณ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

** ขอเชิญชมแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง (ก่อนที่จะเข้าชมเทศกาลเที่ยวพิมาย) กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว หมู่คณะ หรือครอบครัว เรียนรู้ขั้นตอนการทำอาหารขึ้นชื่อของโคราช คือ ผัดหมี่โคราชที่มีเส้นเหนียวนุ่มและหอมกรุ่น ส้มตำสูตรพิเศษจากแม่ครัวบ้านปราสาท กิจกรรม D.I.Y. สานหมวกและทำพวงกุญแจ ณ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท โดยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านธารปราสาท

เปิดให้เข้าชมฟรี! ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3030, 04421 3666

เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/nakhonratchasima อีเมล [email protected] BACK

ข้อมูลและภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เที่ยวโคราช ดินแดนที่ราบสูง ประตูสู่ภาคอีสาน

in Lifestyle/News & Event/Review by

เที่ยวโคราช ดินแดนที่ราบสูง ประตูสู่ภาคอีสาน

“โคราช” เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ ผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่งดงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก โลก สนุกสนานไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้ความรู้ด้านการเกษตรจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ และเลือกซื้อหาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในดินแดนที่เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสานแห่งนี้ ที่เที่ยวที่คุณต้องไป เมื่อมาเยือนโคราช

สวนสัตว์นครราชสีมา

วัดศาลาลอย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เขื่อนลำตะคอง

วัดเขาจันทน์งาม

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ปราสาทหินพนมวัน

วังน้ำเขียว

เขาแผงม้า

หาดจอมทอง

ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Keep Reading

Go to Top