source of korat insight

Tag archive

กระทรวงวัฒนธรรม

วธ.พิมพ์หนังสือพระเมรุมาศ-พระราชพิธีพระบรมศพแจกต้นปีหน้า

in Uncategorized by

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดพิมพ์หนังสือพระเมรุมาศและพระราชพิธีพระบรมศพ แจกประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี เริ่มแจกในเดือนมกราคมปีหน้า พร้อมพิมพ์เพิ่มหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือ ๙๙ พระบรมราชโชวาท อีก 2,000,000 เล่ม

วันที่ 15 พ.ย.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอรับหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “๙๙ พระบรมราชโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” บริเวณนิทรรศการสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แบ่งรอบการแจกหนังสือเป็น 4 รอบ คือ เวลา 09.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 17.00 น. โดยจะจัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่มเพิ่มเติมเพื่อแจกให้ประชาชนในต่างจังหวัดด้วย ตั้งเป้าจัดพิมพ์ 2,000,000 เล่ม

tsnbg3wsbdng7ijm6wh1jbg3wqfwanxiwayogdke1uz

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในวันแรกของการแจกหนังสือพบว่า ประชาชนบางคนมาเข้าคิวรอรับหนังสือตั้งแต่เวลา 03.00 น. จึงปรับเวลาแจกเป็น 4 รอบ วันละ 40,000 เล่ม

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนที่จะจัดพิมพ์หนังสือพระเมรุมาศและพระราชพิธีพระบรมศพในเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ สำหรับองค์กร หรือหน่วยงานใดที่สนใจนำต้นฉบับหนังสือไปจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ หรือต้องการสนับสนุนการจัดพิมพ์ สามารถประสานขออนุญาตไปยังกระทรวงวัฒนธรรม ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถมารับหนังสือ สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ www.m-culture.go.th

ที่มา : news.thaipbs.or.th

วธ. แจกหนังสือ “ 99 พระบรมราโชวาท ” 2 แสนเล่มเริ่ม 14 พ.ย.นี้

in Uncategorized by

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือ วธ.กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส-พระบรมฉายาลักษณ์ หาชมยากของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เล่มที่ 1 ชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากรวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม

ส่วนเล่มที่ 2 ชื่อ “ 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ รักษาวัฒนธรรมประเพณี รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

รวมถึงเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม จะเผยแพร่และแจกหนังสือทั้ง 2 เล่มรวม 200,000 เล่ม ให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งยังเตรียมทำหนังสือเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์ โหลดได้ด้วย

“นายกฯ” สั่งกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมการสร้างพระเมรุ

in Uncategorized by
นายก

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2559 เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกล่าวตอนหนึ่งถึงการสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุโดยขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ส่วนราชการอื่นๆ เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ สั่งการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อยเกี่ยวกับพระราชพิธีทั้งหมด และให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำออกพระนาม การใช้ถ้อยคำภาษาที่เหมาะสม การแต่งกาย การปฏิบัติในเวลาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ตลอดจนวิธีแสดงความจำนงขอมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวาย ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ และรัฐบาลว่าขั้นตอนไหนจะเหมาะสมในการบำเพ็ญกุศลถวาย

 

ที่มา :ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วธ.ชวนส่งภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ “พ่อหลวงของแผ่นดิน”

in Uncategorized by
ในหลวง

ก.วัฒนธรรม ชวนประชาชน สื่อมวลชน ส่งภาพ “บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ”พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 13 ต.ค.เป็นต้นไป

     กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่าย ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ”พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

โดยสามารถส่งมายังกระทรวงวัฒนธรรมทาง Facebook : pic.culture2559 และช่องทาง Line : Pic.Cultureโดยระบุ วัน เวลา สถานที่ถ่ายภาพ และระบุชื่อผู้ถ่ายพร้อมเบอร์ติดต่อ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “จดหมายเหตุฉบับประชาชน และสารคดี ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน”

ที่มา : komchadluek

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

in Uncategorized by
กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลมาจากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม http://www.creativeculturethailand.com/ ระบุว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1.มรดกโลก หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติสร้างขึ้นมา ควรแก่การอนุรักษ์ปกป้องให้ตกทอดไปยังชนรุ่นหลัง และเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของร่วมกัน แบ่งเป็น มรดกแห่งความทรงจำของโลก มรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกทางธรรมชาติ 2.อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึงบริเวณที่มีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัยหนึ่งของประเทศ หลักฐานและความสำคัญดังกล่าวอาจเป็นทางวัฒนธรรม การเมืองและสังคมวิทยาก็ได้

3.พิพิธภัณฑ์ คือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสารและจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพื่อการพัฒนา มีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้า การศึกษาและความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วย โดยรวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์น้ำและสถานที่อันจัดเป็นเขตสงวนอื่นๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง

4.แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกันข้ามกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ที่รัฐบาลก่อสร้างขึ้น เช่น พระราชวัง หรืออาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ 5.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เกิดจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และสัตว์ป่า

โดยช่วงปี 2555 มีคำจำกัดความจาก ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบุว่า การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรมและสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ดร.ไกรฤกษ์ ระบุด้วยว่า บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 1.ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 2.โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 3.งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 4.ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 5.ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 6.ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7.ภาษาและวรรณกรรม 8.วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร 9.ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ 10.ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น

 

 

ที่มา : khaosod

โซฟี-ปรัชญ์ นักแสดงสังกัดช่อง 7 สี ย้อนวัยเด็กเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นโบราณที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

in Uncategorized by
กระทรวงวัฒธรรม

สองนักแสดงรุ่นใหม่หัวใจไทย โซฟี อินทรคูสิน และปรัชญ์ ศิระวนาทร ควงคู่กันมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยกับกิจกรรม สยาม โกลเด้นแลนด์ ออฟ สไมล์ (Siam Golden Land of Smile) ซึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันบางกอกแดนซ์อาคาเดมี่ จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน ศกนี้ นำศิลปวัฒนธรรมสะท้อนภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมฟรีอาทิ การประดิษฐ์ของเล่นโบราณ จักสานเครื่องใช้จิ๋ว ฉลุหนังตะลุง สานกระเป๋าย่านลิเภา ประดิษฐ์หัวโขน เพ้นท์ผ้าบาติก เพ้นท์ร่มกระดาษสา และชมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ เป็นต้น ณ จุดแสดงวัฒนธรรมด้านหน้าทัวริสเลานจ์ ชั้น G และบริเวณโซน The Jewel ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กระทรวงวัฒนธรรม

โซฟี อินทรคูสิน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมาก เหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้ง ซึ่งตอนเด็กๆ ที่บ้านฟีก็เล่นของเล่นแบบนี้ ทำให้ได้รื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆ และยังได้กลับมาลองสานปลาตะเพียนที่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วอีกครั้งด้วย  นอกจากนั้น โซฟีคิดว่าของเล่นโบราณเหล่านี้ กำลังเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การที่เราได้นำสิ่งเหล่านี้มาแสดงก็จะเป็นการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประเทศเรามากขึ้นด้วย”

ด้านปรัชญ์ ศิระวนาทร กล่าวว่า “ตอนเด็กๆ ชอบป๋องแป๋งมากเลยครับ วันนี้ได้มาเล่นอีกครั้ง เลยนึกย้อนกลับไปวัยเด็ก และยังทำให้นึกถึงรุ่นปู่รุ่นย่าที่ได้ประดิษฐ์ของเล่นเหล่านี้มาให้พวกเราได้เล่นกัน ผมอยากจะเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับรู้ด้วยครับว่า ประเทศไทยมีของเล่นโบราณที่น่าสนใจมากๆ รวมทั้งมีศิลปวัฒนธรรมหลากหลายที่น่าชื่นชมครับ..มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆ นะครับ

กระทรวงวัฒนธรรม

หลังจากร่วมชม และประดิษฐ์ของเล่นโบราณแล้ว โซฟี อินทรคูสิน และปรัชญ์ ศิระวนาทร ก็ยังร่วมชม การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยในโซนต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรม สยาม โกลเด้นแลนด์ ออฟ สไมล์ (Siam Golden Land of Smile) ได้ทุกวันศุกร์ –เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 19.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-610-8000

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

วธ.เปิดตัวหนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย”

in Uncategorized by
กระทรวงวัฒนธรรม

วธ. เปิดตัวหนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย” หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่นำความรู้ไปสร้างรายได้เข้าประเทศ

วันนี้ (6 ต.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย” จัดทำโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิมพ์จำนวน 5,000 เล่ม ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้จัดทำขึ้นเพื่อสื่อวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ

นายวีระ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาและภาพประกอบเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความหมายและรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเรียบเรียงเนื้อหาจำแนกงานศิลปะร่วมสมัยออกเป็น 6 กลุ่ม 9 สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ใช้ศิลปะเพิ่มการเรียนรู้ นำความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของงานศิลปะร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความเป็นสากล สร้างรายได้และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

นายชาย นครชัย ผอ.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวเสริมว่า หนังสือเล่มนี้จะนำไปเผยแพร่ในหอสมุด สถานศึกษา เว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดแบ่งเนื้อหาแยกเป็นสาขา เพื่อสะดวกต่อการดาวน์โหลด

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

เดินหน้างานวัฒนธรรม ปี 60

in Uncategorized by
กระทรวงยุติธรรม

วธ. เหยียบคันเร่งงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 เน้นนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง สู่การปฏิบัติในพื้นที่ กำชับจังหวัดทำแผนตลอดปี และมีทิศทาง

นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่ข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า ตลอดช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ภารกิจงานของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีบทบาทและส่งผลต่อสังคมค่อนข้างมากด้วย เพราะฉะนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ทาง วธ. จะเน้นนำนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดไปจัดทำแผนปฏิบัติการงานวัฒนธรรมอย่างมีทิศทางภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมต่าง ๆ

นายกฤษญพงษ์ กล่าวว่า ตนกำชับว่า ในการจัดทำแผนดังกล่าวจะต้องครอบคลุมใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กิจกรรมที่เป็นห้วงเวลาตามแผนปฏิทินตลอดทั้งปี เช่น ลอยกระทง สวดมนต์ข้ามปี งานเฉลิมพระเกียรติ งานสงกรานต์ ฯลฯ 2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่พื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมสร้างความยั่งยืน เช่น ศิลปะการแสดงมโนรา ฟ้อน รำ เป็นต้น ถ้าจังหวัดไหนมองข้ามจะต้องรับผิดชอบ 3. กิจกรรมในลักษณะรากเหง้า หรือรากฐานที่ยึดติดกับชุมชนในรูปแบบชุมชนคุณธรรม หรือชุมชนวัฒนธรรม เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันในการเติมเต็มให้ชุมชนอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยคาดหวังว่า แผนฯนั้นจะเกิดให้เกิดการผนึกกำลังข้ามจังหวัด และไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน ซึ่งคำนึงถึงความเป็นท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อให้พลังของการจัดงานวัฒนธรรมยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

ส่วนหลักคิดในการทำงานงานวัฒนธรรมนั้น ขอให้ยึดหลักใน 2 มิติ คือ 1. มิติการบูรณาการภายในตัวกิจกรรม เช่น ลอยกระทง ที่สามารถบูรณาการได้ทั้งเรื่องอาหาร เสื้อผ้า และศิลปะการแสดง ที่สำคัญ เมื่อจัดกิจกรรมแล้วต้องสามารถตอบโจทย์เรื่องตัวเลขรายได้เชิงเศรษฐกิจได้ 2. มิติการนำงานวัฒนธรรมไปบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ติงผู้มีอำนาจรัฐจัดระบบวัฒนธรรมแยกส่วน

in Uncategorized by
กระทรวง

นักวิชาการ ติงผู้มีอำนาจรัฐจัดระบบวัฒนธรรมแยกส่วน ใช้งบมากแต่ขาดคุณภาพ แนะกำหนดนโยบายใหม่ให้บูรณาการวัฒนธรรมเชิงรุก

วันนี้ (27 ก.ย.) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ ในการประชุมสัมมนานโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า นโยบายวัฒนธรรมของประเทศไทยแยกส่วนออกจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ การพัฒนาวัฒนธรรมจึงเดินไปได้ช้า นอกจากนี้ การใช้งบประมาณ ของ วธ. ถูกใช้ไปมากแต่ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า วธ. ชอบของถูกแต่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีการมองภาพรวมที่เคลื่อนองคาพยพ จัดลำดับความสำคัญไม่ได้ ขาดการเข้าใจองค์ความรู้มหภาค เพราะฉะนั้น ต้องหาแนวทางการวิจัยระดับมหภาคให้มากขึ้น และแทรกระดับจุลภาคไว้ในลักษณะชุดโครงการ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า อดีตถึงปัจจุบัน วธ. ไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจรัฐ ถูกมองเป็นกระทรวงหลานเมียน้อย ผู้กำหนดนโยบายมองวัฒนธรรมเป็นทางเลือกให้ วธ.เป็นเพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ ของการพัฒนาชาติ อยากให้เปลี่ยนเอามิติวัฒนธรรมเข้ามาบูรณาการแบบไม่แบ่งแยก พร้อมทำให้เห็นว่าเป็นมิติสำคัญ มีคุณค่ายิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายต้องกำหนดมุมมองใหม่ ให้สามารถนำวัฒนธรรมบูรณาการใหม่กับนโยบายด้านต่าง ๆ เป็นภาพใหญ่ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้น้ำหนักกับนโยบายวัฒนธรรมเชิงรุกมากขึ้น และตั้งรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างมีสติ ด้วยการสร้างให้คนเข้าใจวัฒนธรรมโลก การส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรม ทั้งเชิงพาณิชย์ และการทูต ที่สำคัญคือ ต้องทำให้วัฒนธรรมจับต้องได้ วัดผลได้ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงลึก เพื่อสร้างเอกภาพความหลากหลายวัฒนธรรมในชาติแบบสมดุล ไม่สุดโต่ง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทย

 

ที่มา : MGR Online

ยุติ ดราม่า ! กระทรวงวัฒนธรรม เห็นชอบฉบับแก้ไขมิวสิกวิดีโอ “เที่ยวไทยมีเฮ”

in Uncategorized by
เที่ยวไทยมีเฮ

เที่ยวไทยมีเฮ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติที่ดีร่วมกันกรณีมิวสิกวิดีโอ “เที่ยวไทยมีเฮ” แล้ว ซึ่งฝ่ายผู้กำกับและผู้ผลิตเมื่อรับฟังความเห็นก็นำไปปรับปรุงบางฉากของเอ็มวี โดยได้ตัดเนื้อหาบางส่วนออกไป เช่น ฉากหยอดขนมครก เป็นต้น แต่ไม่ได้ทำให้ความน่าสนใจลดลง ขณะที่ฝ่ายศิลปินสาขาโขนที่ได้ดูมิวสิควีดิโอฉบับปรับแก้ไขก็ชื่นชมว่าทำได้ดี

เที่ยวไทยมีเฮ

นายวีระ ยืนยันด้วยว่า ไม่มีนโยบายแบน หรือ สั่งให้ตัดเนื้อหาแต่อย่างใด เพียงแต่เสนอแนะในเชิงของวัฒนธรรม ว่า การอนุรักษ์และสร้างสรรค์ต้องควบคู่กันไป รวมถึงคงไม่ได้จัดทำเป็นกฏระเบียบข้อห้าม หรือ หลักเกณฑ์อะไรออกมาบังคับ แต่จะร่วมให้แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เที่ยวไทยมีเฮ

 

เที่ยวไทยมีเฮ

ส่วนกรณีที่หลายส่วนมองว่าโขนเป็นของสูงแตะต้องไม่ได้นั้น ขอยืนยันว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต่อยอดให้สร้างสรรค์ได้บนพื้นฐานของความเหมาะสม โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะนำผลการหารือในข้อยุติของปัญหาดังกล่าว รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งเสริมให้มีการตั้งคณะโขนเยาวชนขึ้นในโรงเรียนด้วย

เที่ยวไทยมีเฮ

 

 

Go to Top