เงินสมทบประกันสังคม 2566 เข้าวันไหน เช็คเงินสมทบประกันสังคมล่าสุด

ทำไมเราต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมหรือเงินสมทบประกันสังคมคืออะไร?

มาดูกันว่าเงินสมทบประกันสังคมคืออะไรหรือทำไมผู้มีรายได้ประจำจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม สำหรับเงินสมทบประกันสังคมนั้นเป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเพื่อที่จะเอาเงินสมทบประกันสังคมในส่วนนี้มาเป็นหลักประกันในการสร้างรายได้นั่นเอง โดยเงินสมทบประกันสังคม 2566 ที่นายจ้างและลูกจ้างนำส่งให้กับกองทุนประกันสังคมนั้นจะเป็นตัวช่วยในการจัดการความเสี่ยงในระหว่างการทำงานหรือในกรณีที่ลาออกจากงาน เช่น ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในกรณีที่ท่านเจ็บป่วย หรือในกรณีที่ท่านว่างงานและท่านได้ทำการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดมาโดยตลอดท่านจะได้รับเงินชดเชยการว่างงานจากการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ดังนั้นเราสามารถบอกได้เลยว่าการเข้ากองทุนประกันสังคมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือได้ว่าเงินสมทบประกันสังคมเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยสร้างหลักประกันในชีวิตให้กับมนุษย์เงินเดือนได้เป็นอย่างดี

ต้องการเช็คเงินสมทบประกันสังคมต้องเช็คผ่านช่องทางไหน?

สำหรับท่านที่ได้มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาสักระยะหนึ่งแล้วและท่านต้องการเช็คเงินสมทบประกันสังคมนั้นในวันนี้เราจะพาท่านมาส่องช่องทางที่สามารถตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม 2566 ที่ท่านได้นำส่งไป โดยผู้ประกันตนที่ได้มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนั้นสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/ ได้ง่ายๆ เมื่อท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านเพื่อเช็คเงินสมทบประกันสังคม หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้วให้ท่านไปที่เมนูข้อมูลการส่งเงินสมทบซึ่งเมื่อท่านเข้าไปยังเมนูดังกล่าวเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินประกันสังคมของท่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าสุด วันที่จ่ายเงินสมทบหรือจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่ท่านได้นำส่ง เป็นต้น

 

ส่องอัตราเงินสมทบประกันสังคมที่เราจะต้องจ่ายล่าสุด

ในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคืออัตราที่เราจะต้องจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน เพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายออกไปให้กับกองทุนประกันสังคมในแต่ละเดือน ซึ่งในอดีตนั้นอัตราการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจะอยู่ที่ร้อยละ 5 โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนของลูกจ้างที่ได้รับจากนายจ้าง แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่ดีมากนักทำให้มีการปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดที่จะต้องจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน และระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 3 จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 หรือกล่าวคืออัตราการลดเงินสมทบประกันสังคม 2566 ที่เราจะได้รับนั้นจะอยู่ที่ 3 เดือนด้วยกัน