เงินสมทบประกันสังคม 2567 คืออะไรพร้อมวิธีเช็คเงินสมทบผู้ประกันตนออนไลน์

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

ใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเข้าระบบกองทุนประกันสังคมดีไหมหรือเราควรจ่ายเงินในส่วนของเงินสมทบประกันสังคมดีไหมอยู่นั้นเราจะพาท่านมาส่องสิทธิประโยชน์บางส่วนที่ท่านจะได้รับจากการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 2567 ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย!

  • ผู้ที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมจะได้รับสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลตามในสถานพยาบาลที่ท่านได้มีการลงทะเบียนไว้
  • หากท่านทำการเช็คเงินสมทบประกันสังคมและพบว่าการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของท่านสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับเงินทดแทนรายได้ในกรณีที่ท่านว่างงานหรือประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถทำงานได้จากการที่ท่านได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไป
  • หากท่านจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดมาโดยตลอดในกรณีที่ท่านเสียชีวิตผู้ที่ดำเนินการจัดงานศพสามารถเบิกเงินค่าทำศพจากการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ในจำนวน 50,000 บาท
  • ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนคลอดบุตรท่านจะสามารถเบิกเงินจากกองทุนประกันสังคมในส่วนของค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรได้ และท่านยังสามารถเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากเงินสมทบประกันสังคมได้อีกด้วย

อัพเดทข่าวการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดในปี 2567

ในปี 2567 นี้ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าเกิดปัญหาวิกฤติต่างๆ ทางเศรษฐกิจจำนวนมาก ทำให้ผู้มีรายได้ประจำที่ได้จ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนหลายท่านต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้และด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการพิจารณาปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจากปกติอยู่ที่ 5% ของรายได้เป็น 3% ของรายได้ทำให้การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 2567 นั้นลดลงซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้ทำการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดมีภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตรา 3% นั้นท่านจะสามารถทำได้แค่ในระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น โดยระยะเวลาการจ่ายเงินประกันสังคมจะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2567 เท่านั้น ซึ่งในปี 2567 ท่านจะต้องทำการการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราเท่าเดิม และหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คเงินสมทบประกันสังคมหรือการจ่ายเงินประกันสังคมเข้ามาเพิ่มเติมทางเราจะรีบอัพเดทให้ท่านทราบอย่างแน่นอน

หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

สำหรับการขึ้นทะเบียนจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 2567 นั้นจะเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องทำการขึ้นทะเบียน โดยนายจ้างที่สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมหรือขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าระบบกองทุนประกันสังคมได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และลูกจ้างที่สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีอายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่เข้าทำงาน ซึ่งเมื่อท่านเข้าเงื่อนไขข้างต้นแล้วให้นายจ้างทำการขึ้นทะเบียนเงินสมทบผู้ประกันตนของลูกจ้างและของนายจ้างภายใน 30 วันนับจากวันที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป และในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างคนใหม่นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างคนใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน ดังนั้นหากถามว่าการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดนั้นยุ่งยากไหมต้องบอกเลยว่าเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดและการจ่ายเงินประกันสังคมยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักประกันรายได้ที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว